Welkom bij huisartsenpraktijk Cucinotta

Jaarlijkse griepvaccinatie
Donderdagmiddag 17 oktober van 14:00 - 18:00 waren weer de jaarlijkse griepvaccinaties van onze praktijk
Kwam deze datum niet uit, dan kunt u via de assistente een ander moment inplannen

Wilt u wel griepvaccinatie maar behoort u niet tot een risicogroep, dan kunt u wel een griepvaccin aanvragen bij ons
Deze kan worden opgehaald bij de apotheek en onze assistente kan op afspraak de vaccinatie zetten. Let er wel op dat dit griepvaccin op eigen kosten is.


Spreekuur ondersteunend huisarts (SOH)

Onze assistente Patricia La Lau is gestart met de opleiding spreekuur ondersteunend huisarts, dit betekent dat zij uiteindelijk patienten met bepaalde aandoeningen zelfstandig gaat beoordelen op haar eigen spreekuur
De komende tijd zal zij zelfstandig patienten gaan zien onder begeleiding van een van de huisartsen
Dit ter ondersteuning van de artsen! De huisarts blijft wel altijd eindverantwoordelijk en zal bij twijfel natuurlijk meekijken


Herhaalservice medicijnen

Voor mensen met medicijnen die elke dag worden gebruikt voor langere tijd is het mogelijk de herhaalservice aan te vragen via ons en/of uw apotheek!
Dit houdt in dat u niet meer elke 3 maanden herhaalrecepten hoeft aan te vragen bij ons, maar dat dit automatisch via uw apotheek wordt geregeld en u een seintje krijgt als het weer klaarligt! Een service die tot op heden erg goed bevalt van alle kanten!
Voor meer info en/ of het aanvragen hiervan kunt u dit aankaarten bij de assistente, de dokter of uw apotheek!

Monique van Marle onbepaalde tijd niet aanwezig, start Ruben Sanavro

In verband met omstandigheden zal Monique de komende tijd niet aanwezig zijn.
Eind oktober 2019 zal een nieuwe praktijkondersteuner GGZ ons team versterken. Zijn naam is Ruben Sanavro, hij zal spreekuren doen op de dinsdag en woensdagochtend.
Veel succes Ruben!

Disclaimer

De invulling en het beheer van deze website gebeurt onder verantwoordelijkheid van de de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De SGZ streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de SGZ geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.