Welkom bij huisartsenpraktijk Cucinotta

Vakantie dokter Cucinotta
Van 25 tm 29 november is dokter Cucinotta met vakantie.
Op maandag en vrijdag zal dokter Bergkamp aanwezig zijn, de rest van de week alleen voor spoed waarneming door de andere huisartsen in het centrum

Reguliere afspraken kunt u weer vanaf maandag 2 december maken
Email consulten zijn ook weer mogelijk vanaf 2 december
De assistente is wel aanwezig voor vragen en advies, alleen niet op de maandagmiddag en vrijdagmiddag

 

Jaarlijkse griepvaccinatie
Donderdagmiddag 17 oktober van 14:00 - 18:00 waren weer de jaarlijkse griepvaccinaties van onze praktijk
Kwam deze datum niet uit, dan kunt u via de assistente een ander moment inplannen

Wilt u wel griepvaccinatie maar behoort u niet tot een risicogroep, dan kunt u wel een griepvaccin aanvragen bij ons
Deze kan worden opgehaald bij de apotheek en onze assistente kan op afspraak de vaccinatie zetten. Let er wel op dat dit griepvaccin op eigen kosten is.


Spreekuur ondersteunend huisarts (SOH)

Onze assistente Patricia La Lau is gestart met de opleiding spreekuur ondersteunend huisarts, dit betekent dat zij uiteindelijk patienten met bepaalde aandoeningen zelfstandig gaat beoordelen op haar eigen spreekuur
De komende tijd zal zij zelfstandig patienten gaan zien onder begeleiding van een van de huisartsen
Dit ter ondersteuning van de artsen! De huisarts blijft wel altijd eindverantwoordelijk en zal bij twijfel natuurlijk meekijken


Herhaalservice medicijnen

Voor mensen met medicijnen die elke dag worden gebruikt voor langere tijd is het mogelijk de herhaalservice aan te vragen via ons en/of uw apotheek!
Dit houdt in dat u niet meer elke 3 maanden herhaalrecepten hoeft aan te vragen bij ons, maar dat dit automatisch via uw apotheek wordt geregeld en u een seintje krijgt als het weer klaarligt! Een service die tot op heden erg goed bevalt van alle kanten!
Voor meer info en/ of het aanvragen hiervan kunt u dit aankaarten bij de assistente, de dokter of uw apotheek!

Monique van Marle onbepaalde tijd niet aanwezig, start Ruben Sanavro

In verband met omstandigheden zal Monique de komende tijd niet aanwezig zijn.
Eind oktober 2019 zal een nieuwe praktijkondersteuner GGZ ons team versterken. Zijn naam is Ruben Sanavro, hij zal spreekuren doen op de dinsdag en woensdagochtend.
Veel succes Ruben!

Monique van Marle

Praktijkondersteuner GGZ

maandag, dinsdag en donderdag